Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Beeldsprekers


Inspireren tot ontmoeten, plezier hebben in ontdekken
en spelen met nieuwe beelden en taal.
Marianne en Anouscha delen de liefde voor systemisch werken.
De liefde voor woord en beeld bracht hen bij elkaar.

In co creatie ontstond BEELDSPRAAK spelen met zinnige beelden.


Anouscha Visser | Flowable

Coach | Trainer | Adviseur

Anouscha creëert Plek en geeft ruimte aan het onuitgesprokene; waar taal wordt gevonden kan verbinding van ziel, hart en hoofdzaken ontstaan.

“Taal en ik zijn dikke vrienden geworden in een tijd dat ik dat goed kon gebruiken.
Verhalen en vooral het ‘eigen verhaal’ kennen en kunnen herwaarderen creëert ruimte waarin de mogelijkheid ontstaat opnieuw keuzes te maken. In al mijn begeleidingswerk maak ik gebruik van metaforische taal en beelden zodat je meer jezelf kunt zijn of worden in ontmoeting met je omgeving”.

Met Beeldspraak word ik vooral geraakt door de scheppende kracht in ons allemaal, kracht waarmee we kunnen herstellen, helen en doorgeven.

www.flowable.nl

Marianne Zuur

facilitator, gespreksleider & coach

Ik help professionals met het vormgeven en begeleiden van hun groepsprocessen.

En met reflectie op het pad dat ze lopen en de vragen die dat meebrengt. Je kunt mij inzetten als facilitator, gespreksleider en coach.

Mijn talent is écht contact tot stand te brengen. Jou met jezelf. Jou en anderen. Mensen met elkaar. Mensen in groepen verbinden aan gezamenlijke resultaten

www.mariannezuur.nl


Heb jij een vraag over Beeldspraak?


Advertentie
%d bloggers liken dit: